İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

do.se GIDA olarak başarının temelini oluşturan en önemli unsurun insan olduğunun bilincindeyiz ve başarımızı “doğru işe doğru insan" politikamıza borçluyuz. İnsan Kaynakları hedefimiz nitelikli iş gücü tarafından aranan ve tercih edilen bir firma olmak, bu nedenle çalışan memnuniyetinin artması en önem verdiğimiz unsurlardandır. Çalışan memnuniyetinin temeli her pozisyona pozisyonun niteliklerine uygun çalışanları yerleştirmekten geçiyor, bu nedenle çalışanlarımızı pozisyonun gerektirdiği eğitimleri almış, yeterli tecrübeye sahip adaylardan seçmeye özen gösteriyoruz.

Diğer yandan çalışanlarımızın kendilerini sürekli geliştirmeleri, potansiyellerini ortaya çıkartmaları ve planladıkları kariyer hedeflerine ulaşmaları için uygun zemini hazırlamak diğer önemli görevimizdir. Çalışanlarımızın her zaman katılımcı ve yaratıcı olmalarını sağlamak, performans ölçümlemelerini yaparak eksik noktaları gidermek ve başarıları ödüllendirmek temel insan kaynakları politikamızdır.

Çalışanlarımızın Gelişimlerine Yatırım Yapma Politikamız

  • Çalışanlarımızın sürekli gelişim ve potansiyellerini ortaya çıkartma olanakları sağlamak,
  • Yöneticilerin kendilerine bağlı çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği ve performanslarını düzenli olarak izlediği bir kültür oluşturarak, bununla ilgili firma içi iletişimi desteklemek,
  • Nitelikli ve başarılı bir iş gücü oluşturabilmek için çalışanlarımızın gelişimini yönlendirmek ve ihtiyaç duyulan eğitimlerle ilgili gerekli planlamaları yapmak,

İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

Organizasyonumuzu Geliştirme ve Güçlendirme Politikamız

  • Başarının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
  • Bütün çalışanlarımızın performans takibinin yapılması, nitelik ve gelişimleri doğrultusunda kurumumuzun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirilmeleri,
  • Çalışanlarımızın ve organizasyonumuzun gelişimi için şirket içi görevlendirmeler, terfiler, transfer ve rotasyon uygulamalarının arttırılması,

İnsan Kaynaklarının önceliğidir.

Ücret Yönetimi ve Ödüllendirme Esaslarımız

  • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren, insana saygılı bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
  • Çalışanlarımızın kendi iş süreçlerini yönetmelerini ve sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
  • Çalışanlarımızın katkılarını, başarılarını ve yüksek performansını takip etmek ve ödüllendirmek

İnsan Kaynakları’nın amacıdır.